Sitiados TVN + FOX / Retoque: Patrick - Logo: Jose Carcavilla / Porta 2015 DGC: Kiko Carcavilla DC: Cristian Kemp - Rafa Saits DA: Christian Carrasco - Dani González
La Cultura del Sexo TVN / Porta 2015 DGC: Kiko Carcavilla DC: Cristian Kemp - Rafa Saits DA: Christian Carrasco - Dani González
Propuesta Afiche "Puro Chile" TVN  / Porta 2016
Logo Festival del Huaso de Olmué 2016 TVN / Ilustrador: Sebastian Campos / Porta 2016
Back to Top